God Jul 

önskar styrelsen
Årsmöte väntar i april 2019

Stenkumla bygdegård den 14 april 2015 kl 19.00

Sedvanliga årsstämmoärenden.

Mikael Carlsson, kassör i Fibernät gotland och styrelseledamot i Eskelhem Tofta Fiber kommer att medverka under stämman.

Övriga ärenden, som kräver beslut, skall anmälas till styrelsen senast den 7 april. Adress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Jan Molinder Stenkumla Östergårde 215, 621 95 Visby.

Vi bjuder på kaffe med dopp

VÄLKOMNA
Styrelsen

Klicka här för komplett kallelse.

Stenkumla bygdegård den 12 april 2016 kl 19.00

Sedvanliga årsstämmoärenden.

Övriga ärenden, som kräver beslut, skall anmälas till styrelsen senast den 5 april. Adress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Jan Molinder Stenkumla Östergårde 215, 621 95 Visby.

Vi bjuder på kaffe med dopp

VÄLKOMNA
Styrelsen

Klicka här för komplett kallelse.

Stenkumla bygdegård den 19 april 2017 kl 19.00

 

Sedvanliga årsstämmoärenden samt
förslag till ändring av § 6 i stadgarna.

 

Övriga ärenden, som kräver beslut, skall anmälas till styrelsen senast den 12 april. Adress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Jan Molinder Stenkumla Östergårde 215, 621 95 Visby.

 

Vi bjuder på kaffe med dopp

VÄLKOMNA
Styrelsen

Klicka här för komplett kallelse.

Vi har fått ett erbjudande från BRS på inköp av batteribackupp (UPS) till ett förmånligt pris.

"Eaton 3s" (700VA), räcker för att driva Smartroutern under någon timme)

För att läsa mer om UPS'en genom att klicka på länken >>> Faktablad

Föreningen måste avropa minst 50st för priset skall gälla.

Betalning kommer ske via separat faktura från föreningen

Mer infomation om pris o beställning kommer inom kort via mail eller utskick

 

På Stenkumla fiber ek.förenings årsmöte, torsdagen den 10 april 2014, informerade styrelsen om att ekonomin vid anläggandet av fibernätet klarats av med god marginal.

Det bestämdes därför att varje fastighet som betalat minst 18 000 kr i insats för fiberanslutningen kommer att få tillbaka 2 000 kr. Detta förutsätter naturligtvis att föreningen inte har någon förfallen fordran på månadsavgifter etc. Dessa kommer i så fall att kvittas.

För att kunna betala ut dessa pengar behöver vi ett bankkonto att göra utbetalningen till. För er som har autogiro använder vi det konto som ni anmält där om ni inte meddelar annat.
Vi ber er därför att meddela clearingnummer och bankkontonummer till Kerstin Lindvall. Har ni Plusgiro eller bankgiro använder ni detta.

Förutsatt att vi får in kontonummer räknar vi med att utbetalningen kan göras under april-maj.

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0498-262177 (kvällar och helger)

Styrelsen
Stenkumla fiber ek. förening 

Stenkumla bygdegård den 10 april 2014 kl 19.00

Sedvanliga ärenden enligt bifogad dagordning.

Övriga ärenden, som kräver beslut, skall anmälas till styrelsen senast den 4 april.

Adress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller
Jan Molinder Stenkumla Östergårde 215, 621 95 Visby.

Under kvällen visas bilder från förra årets fiberarbete.

Vi bjuder på kaffe med dopp

VÄLKOMNA
Styrelsen

Klicka här för kallelse inkl. dagordning. 

Det blir en jul med Kalle Anka via fiber!
Det känns skönt att vi är klara och att alla är inkopplade i Stenkumlas fibernät.
Ljuset tändes i början på oktober, sedan har Telia jobbat med att verkställa våra beställningar.
För en del har det inte varit några problem, den gamla trådlinjen har "slocknat" och efter överflyttning av telefonen till Gateway har det bara varit att prata på. Men andra har haft problem med leveranser, inkoppling av telefoner, tv-program och fakturor. Om du fortfarande inte känner dig fullt inkopplad så skall du höra av dig snarast.
.....Läs mer i Fibernytt nov 2013 (Länk i vänstermeny)

 

Hej !

Jag är klar med alla beställningar som jag fått.
När alla är inkopplade på telefon beror ju en del på de som har annan operatör.
Det kan ju variera ifrån några dagar upp till 180 dagar innan man blir överflyttad.

Är det någon som inte fått det att fungera så är det bra om dom hör av sig med ett mail så att jag kan kolla status och se om något gått snett.
( red. anm. mailadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  )

Med vänliga hälsningar
Roger

 

Vi jobbar med sista kladden av beställningar och allt flyter på bra. I dagsläget är det c:a 50st kvar att knappa.

 • De som har beställt hårdvaror blir kontaktade senast nästa vecka.
 • Inspelningsbara boxar har varit slut men finns nu åter i lager. Det går bra att komma in till Adelsgatan och köpa direkt.
 • De som skaffar inspelningsbar box måste använda tv kod som börjar på 1111xxxxxx för att kunna anv inspelningsfunktionen. Sån kod får man kostnadsfritt via kundtjänst 020-240250 eller i butiken på Adelsgatan.
 • Trådlösa boxar för tv överföringen TG233 har nu kommit in i lager. Har man beställt Ruckus så går det bra att köpa TG233 i butik omgående.
 • Vi har ett fåtal blanketter där vi har felaktiga uppgifter, dessa läggs sist i högen så länge.

Mvh
Roger

 

Kontrollera nedanstående lista o "pricka av"

Har du ...

... hämtat utrustningen inkl. mediaomvandlaren (kassen + mediaomvandlaren) ?
Om inte: ta kontakt med din områdesansvarig.

... erhållit en beställningsblankett(Teliablanketten) för telefonöverflyttning och extra tjänster ?
Om inte: ta kontakt med din områdesansvarig.

... gjort dina val och lämnat Teliablanketten till din områdesansvarige eller lämnat den på något av de två informationsmöten ?
Om inte: gör dina val o lämna till områdesansvarig senast 20/9.

... meddelat hur du vill bli fakturerad, se http://stenkumla.se/stenkumlafiber/images/pdf/FaktureringsInformation_1308.pdf ?
Om inte: du kommer då att få E-postfaktura till den e-postadress som du meddelat föreningen. De medlemmar som inte har e-post kommer få fakturan med post.

... kopplat in mediaomvandlaren och smart boxen enligt anvisningar ?
Om inte: gör det snarast, varför vänta. Svårigheter, be grannar eller andra i din omgivning om hjälp alt. kontakta lämpligt installationsföretag

Din områdesansvarige hittar du här:
http://www.stenkumla.se/stenkumlafiber/images/pdf/FiberKontakt01.pdf 

 

 

Nedan beskrivs kortfattat vad som har utförts under veckan o vad som är på gång cirka två veckor framåt.
Planeringen ändras kontinuerligt och kan aldrig tas för definitiv.
Dagbok Plan gravning klicka 20130812

Klicka här för större bild

20131202

Årsstämma för Stenkumla Fiber Ekonomisk förening.
I Stenkumla bygdegård den 17 april 2013 kl. 19.00.

Komplett kallelse o dagordning finns här.

Efter stämman kommer Scübergs att medverka och informera om sin verksamhet.

Vidare kommer vi att presentera grävsträckning i vårt område och förhoppningsvis även ha egna bilder från fiberarbetet.

Välkomna, styrelsen.

 

Stenkumla Fiber Ekonomisk förening 2012-12-17
Till Samtliga markägare som berörs av fiberledningen

Villkorsavtal för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark.

Projektet börjar nu närma sig slutet av planeringsfasen. Styrelsen har tecknat alla avtal som krävs för genomförandet. Återstår endast avtal med berörda markägare och anslutningsavtal med medlemmarna. Grävstart är planerad till våren 2013. Vi kan inte idag mer exakt ange tidpunkt beroende på väderfaktorer mm. Om allt löper som planerat räknar vi med driftstart av nätet Okt-Nov 2013. Ni har tidigare till Era områdesansvariga givit Ert muntliga medgivande till framdragning av ledning på Er mark i linje med de kartskisser som tagits fram. För att bekräfta denna överenskommelse krävs ett juridiskt bindande dokument.

Bifogat finner Ni avtalet som är relativt omfattande men följer helt den mall som tagits fram av Bredband Gotland som också garanterar att avtalet är tillämpligt i alla avseenden. Avtalet skickas i 2 exemplar varav ett, efter påskrift av berörda markägare, skall skickas tillbaka till föreningen under adress Jan Molinder, Stenkumla Östergårde 215, 621 95 Visby eller lämnas till Er områdesansvarige. Vi bifogar även en kartskiss där Er fastighet finns med samt en förteckning över styrelse och områdesansvariga. Styrelsen är angelägen om att påskriften sker så snart som möjligt, för den fortsatta planeringen, dock senast den 31 januari 2013.

Om Ni har några frågor är Ni självklart välkomna ta kontakt med Er områdesansvarige eller styrelsen.

Bästa hälsningar och God Jul
Styrelsen

Bilagor(länkar)
Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

2012-12-19  Så är det då klart att Schübergs skall utföra allt markarbete för Stenkumla fiber. Dragningen av fiberslang kommer att utföras ända fram till vägg på alla fastigheter men att fastighetsägarna själva skall bidra med eget arbete.

Fastighetsägarnas kostnad för att fiberansluta fastigheten har nu styrelsen räknat fram. Anslutningsavgiften blir 18 000 kronor och det är en summa med marginal för att täcka eventuella tillkommande kostnader.

Betalning sker vid två tillfällen, varvid 10.000 kr betalas till Föreningens bankgiro 855-9445 senast den 1:a mars 2013. Resterande belopp faktureras och betalas senast den 1:a maj 2013. Många banker kan också hjälpa till med finansieringen för anslutningsavgiften, så kallade fiberlån.

Själva fiberledningarna blåses in när slangarna är nedgrävda. BRS networks AB blåser och svetsar fibrerna som vi tidigare berättat. Närmare tre månader beräknas deras arbete ta efter att slangarna är på plats.

Telia levererar sen tjänsterna i Stenkumlas fibernät under 10 år. Enligt Telias offert så får vi

 • 1 trådlös gateway/router att koppla till fibern,
 • 2 digitala tv-boxar, för att kunna se olika program på flera apparater,
 • bredband 50/8 - 100/10 Mbit/s
 • bredbandstelefoni
 • digital-tv utbudet Lagom med 18 tvkanaler
 • Telia Smart,

- allt till en kostnad av 350 kr/månad.

Markavtalen är nu distribuerade till berörda markägare. Kartan för den tänkta gräv och fibersträckningen publicerar vi separat här på webbsidan.

Nu julen 2012 vet vi vad som väntar under kommande året. Om ett år, till julen 2013 då räknar vi med att Stenkumlafibers nätverk är igång och fungerar.

God Jul o Gott Nytt År

20121024

Grävning:
Offertförfrågningar är skickad till sex företag och vi räknar med att få in offerter från de flesta under oktober 2012.

20120918

Antalet medlemsansökningar från fastighetsägare är nu 151 st. Ju fler vi blir desto billigare per fastighet blir det.

Styrelsen o projektgruppen jobbar nu med att färdigställa underlag till de myndigheter som eventuellt kan ha synpunkter på den planerade grävningen för fiber.

20120511 Stenkumla Fiber förkunnar

Denna sida utgör tillfällig webplats för information från föreningen

Informationsframställning pågår

20120511

Under lördagen den 12/5 kommer föreningen att utföra nedläggning av skyddsrör under Homavägen.
Avgrävning kommer att ske på tre platser på sträckan från Eskelhemsvägen till korsningen vid Homabacken.
Arbetet sker för att föregripa det beläggningsarbete som Regionen planerar att utföra under maj/juni.

20120425 Fibergruppen förkunnar

Stenkumla Fiber Ekonomisk Förening är nu bildat på möte enligt nedan

Mer information om hur man blir medlem mm. kommer att publiceras här inom kort.

20120412 Fibergruppen förkunnar:

Inbjudan till stämma
för bildande av Fiberförening

Datum: Onsdagen den 25/4 2012
Tid: 19:00
Plats: Stenkumla Bygdegård

Den fullständiga inbjudan:
Inbjudan till stämma för bildande av Fiberförening

Gruppen startades under våren 2011 efter att frågan om det fanns intresse för bredbandsfiber i socknen hade väckts på årsmötet för Stenkumla Bygdegårdsförening.
Avsikten med gruppen är att utreda intresse och engagemang inför en eventuell introduktion av bredband i Stenkumla socken och närliggande områden. Boende i området skall informeras om vad bredbandsutbyggnaden innebär. Samtidigt ges tillfälle att anmäla om man är intresserad och även om man är villig att ingå i en projektgrupp för att arbeta vidare med ett fiberprojekt.

Gruppens arbete redovisas i en rapport (februari 2012).

Länk till rapporten:
Förstudie fiberprojekt inom Stenkumla Slutrapport

Länk till Informationsfolder från gruppen (maj 2011)

Informationsfolder "Fiber i Stenkumla

Kontakt:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Extra information