Årsstämma för Stenkumla Fiber Ekonomisk förening.
I Stenkumla bygdegård den 17 april 2013 kl. 19.00.

Komplett kallelse o dagordning finns här.

Efter stämman kommer Scübergs att medverka och informera om sin verksamhet.

Vidare kommer vi att presentera grävsträckning i vårt område och förhoppningsvis även ha egna bilder från fiberarbetet.

Välkomna, styrelsen.

 

Extra information