Överlåtelse vid fastighetförsäljning:

 

- Tidigare ägaren kontaktar Telia och säger upp eller flyttar med sina tjänster till nya bostaden
- Gateway samt 2 st digitalboxar lämnas kvar till den nye ägaren.
- Nya ägaren kontaktar Telia (kundtjänst eller butik) och startar de kollektiva tjänsterna samt eventuella tilläggstjänster som önskas.
- Nya ägaren skriver under nedanstående avtal och lämnar till föreningen.

Avtal för underskrift:
Medlemsansökan vid fastighetsöverlåtelse

Broschyr från Telia (OBS Stor fil 8MB)

Rev. 20140331

Extra information