Inkopplingen av fiberanslutningen är uppdelad i två steg

Steg1
Utförs när markslang finns framme vid husvägg.
Anslutningsboxen med tillbehör som tillhandahålles av områdesansvarig monteras enligt nedanstående anvisning.

Vägledning fastighetsanslutning Steg1

Steg2
Utförs när fiber blåsning o svetsning är klart och Smartboxen med tillbehör är utkvitterade.
Blir förmodligen under hösten 2013.

Rev. 20130506

Extra information