Intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet i Stenkumla (sk Efterhandsanslutning) 

Grundprincip för kostnaden enligt §3 i anslutningsavtalet är 8000:- plus faktiska kostnader för grävning, fiberdragning, inkoppling och anslutningsavgifter (kostnadsspann 16.000 - 35.000 :-) 

- Ta del av avtalsinnehållet, se länk nedan 

- Kontakta föreningen med intresseanmälan för erhålla en kostnadsuppskattning för din fastighet.
Kontaktuppgifter

 - Efter mottagen kostnadsuppskattning:
Skriv ut och under avtalet Efterhandsanslutning och Medlemsansökan, (se länkar nedan) och posta till Stenkumla Fiber
Adressuppgifter

 - Därefter ombesörjer föreningen att fiber blir indraget till din fastighet, och löpande kontakter hålls.
OBS
Anslutning av fastigheter sker genom uppsamling av lämpligt antal för att hålla administrationen och kostnaderna för alla åtgärder så låga som möjligt.

Medlemsansökan för underskrift:
Medlemsansökan

Avtal för underskrift:
Avtal för efterhandsanslutning

Broschyr från Telia (OBS Stor fil 8MB)

Rev. 20231020

Extra information