Nedan beskrivs kortfattat vad som har utförts under veckan o vad som är på gång cirka två veckor framåt.
Planeringen ändras kontinuerligt och kan aldrig tas för definitiv.
Dagbok Plan gravning klicka 20130812

Klicka här för större bild

20131202

Extra information