2012-12-19  Så är det då klart att Schübergs skall utföra allt markarbete för Stenkumla fiber. Dragningen av fiberslang kommer att utföras ända fram till vägg på alla fastigheter men att fastighetsägarna själva skall bidra med eget arbete.

Fastighetsägarnas kostnad för att fiberansluta fastigheten har nu styrelsen räknat fram. Anslutningsavgiften blir 18 000 kronor och det är en summa med marginal för att täcka eventuella tillkommande kostnader.

Betalning sker vid två tillfällen, varvid 10.000 kr betalas till Föreningens bankgiro 855-9445 senast den 1:a mars 2013. Resterande belopp faktureras och betalas senast den 1:a maj 2013. Många banker kan också hjälpa till med finansieringen för anslutningsavgiften, så kallade fiberlån.

Själva fiberledningarna blåses in när slangarna är nedgrävda. BRS networks AB blåser och svetsar fibrerna som vi tidigare berättat. Närmare tre månader beräknas deras arbete ta efter att slangarna är på plats.

Telia levererar sen tjänsterna i Stenkumlas fibernät under 10 år. Enligt Telias offert så får vi

  • 1 trådlös gateway/router att koppla till fibern,
  • 2 digitala tv-boxar, för att kunna se olika program på flera apparater,
  • bredband 50/8 - 100/10 Mbit/s
  • bredbandstelefoni
  • digital-tv utbudet Lagom med 18 tvkanaler
  • Telia Smart,

- allt till en kostnad av 350 kr/månad.

Markavtalen är nu distribuerade till berörda markägare. Kartan för den tänkta gräv och fibersträckningen publicerar vi separat här på webbsidan.

Nu julen 2012 vet vi vad som väntar under kommande året. Om ett år, till julen 2013 då räknar vi med att Stenkumlafibers nätverk är igång och fungerar.

God Jul o Gott Nytt År

Extra information