20120918

Antalet medlemsansökningar från fastighetsägare är nu 151 st. Ju fler vi blir desto billigare per fastighet blir det.

Styrelsen o projektgruppen jobbar nu med att färdigställa underlag till de myndigheter som eventuellt kan ha synpunkter på den planerade grävningen för fiber.

Extra information