20120425 Fibergruppen förkunnar

Stenkumla Fiber Ekonomisk Förening är nu bildat på möte enligt nedan

Mer information om hur man blir medlem mm. kommer att publiceras här inom kort.

Extra information