20120511

Under lördagen den 12/5 kommer föreningen att utföra nedläggning av skyddsrör under Homavägen.
Avgrävning kommer att ske på tre platser på sträckan från Eskelhemsvägen till korsningen vid Homabacken.
Arbetet sker för att föregripa det beläggningsarbete som Regionen planerar att utföra under maj/juni.

Extra information