Vad är på gång?

Föreningen har tecknat ett nytt avtal med Telia om tjänsteleveranser i vårt fibernät.
Avtalet började gälla från november 2022.

Nu levererar Telia högre hastighet, 1000 Mbit/s upp och 1000 Mbit/s ner ! (typ. värde 850/850)
Dessutom ingår ny abonnentutrustning.

Information angående:

Vad får jag för ny utrustning?

1 st Router
https://www.telia.se/privat/bredband/produkter-tillbehor/products/wifi-router-f1 

1 st TV-box
https://www.telia.se/privat/tv/produkter-tillbehor/produkt/unicast-sdmc-dv8919x

Hur får jag utrustningen?

Möjlighet till hämtning i Bygdegården vid två tillfällen:

 • Onsdag 15/2 16.00–19.00
 • Söndag 19/2 10.00–14.00

Om inte möjlighet finns dessa tider så kontakta föreningen.


OBS
Allaredan med vår gamla utrustning, mediaomvandlare och router 799 V2 har vi nu med det nya avtalet 1000 Mbit/s upp och 1000 Mbit/s ner !
(typ. värde 850/850)
Så något omedelbart byte till den nya routern är inte nödvändigt.
Allt rullar på med högre hastighet så länge dessa enheter inte behöver uppdateras eller går sönder.


Vilka beslut behöver jag göra angående tjänster?

I det nya avtalet finns det tre alternativ om vilka tjänster som önskas.
Priserna gäller från april 2023:

 • Alternativ 1: (Nuvarande) Bredband 1000/1000, TV Lagom med Tvilling och Telefoni
  300:-/månad (avgiftssänkning!)

 • Alternativ 2: Bredband 1000/1000 och Telefoni
  270:-/månad

 • Alternativ 3: Telia Öppenfiber
  60:-/månad
  Man väljer därutöver själv leverantör
  https://www.bredbandswebben.se/

Alternativ 1 gäller om inget aktivt omval önskas.
Vid uthämtningen av utrustningen går det att meddela ändrat alternativ, går även bra att göra det senare.

Vilka beslut behöver jag göra angående telefoni via bredbandet?

Den nya routern saknar uttag för bredbandstelefoni.

Många har valt att inte längre använda sig av sitt 0498-nummer via fiber men för de som vill ha kvar sin gamla 0498-nummer finns det olika lösningar som går runt problemet.

 • Alternativ 1 Behålla den gamla routern och dess koppling till 0498-telefonen.

 • Alternativ 2 Vidarekoppla(medflyttning) 0498-numret till valfri mobiltelefon
  Man kan fortfarande nås via 0498-numret men man ”visar” inte sitt 0498 när man ringer ut.

 • Alternativ 3 Beställa ett nytt SIM-kort från Telia 020-20 20 70 vardagar 09-14 eller 90 200
  Man kan fortfarande nås via 0498-numret men man ”visar” inte sitt 0498 när man ringer ut, blir det nya mobilnumret.
  Se faktablad:
  Hemtelefoni via mobilnätet

 • Alternativ 4 Utföra en så kallad ”bryggning” i gamla routern för att ligga kvar med kopplingen till 0498-telefonen via den.
  Nya routern kopplas sedan till den gamla.
  Allt fungerar som förut, dock till priset av mer utrustning.

Att känna till för Alternativ 2 och 3
Nyare mobiltelefoner har möjlighet att använda fastighetens Wifi-nät för samtal om mobiltäckningen är dålig.

Vilka inkopplingar behöver jag göra?


Rev. 20230206

 

Aktiviteter inför det nya avtalet med Telia rullar på.
Uppgradering i har skett i stationen och information om ny fastighetsutrustning har kommit.

Avtalet med Telia skrevs på i juni efter att förhandlingar förts
Se: Nytt avtal med Telia som tjänsteleverantör


Projektet är nu i rullning.
Eltel har på uppdrag av Telia uppgraderat utrustningen i stationen vid Gardrungs den 17/11.
Allaredan med vår gamla utrustning, mediaomvandlare och router 799 V2 skall vi nu ha 1000 Mbit/s upp och 1000 Mbit/s ner ! (typ. värde 850/850)


Under första kvartalet 2023 kommer ny utrustning att delas ut, router och EN TV-box.
Våra gamla TV-boxar kommer fortsättningsvis gå att använda, går dock inte att få ersatt vid eventuellt haveri.
Den nya TV-boxen är en Telia-variant av en så kallad ”androidTV”
Går att ladda ner appar och har en inbyggd CromeCast
Se:
https://www.telia.se/privat/tv/produkter-tillbehor/produkt/unicast-sdmc-dv8919x 

Den nya routern är en vit-beige enhet.
Se:
https://www.telia.se/privat/bredband/produkter-tillbehor/products/wifi-router-f1 

Routern har dock en liten en egenhet när det kommer till upphängning.
Det finns ”nyckelhål” för skruvar på baksidan, MEN kablarna skall också ut åt det hållet!Det finns TP-kabel med 90 graders vinkel, men även strömkabeln spökar, går kanske att skruva upp den med hjälp av någon form av distans eller på en kant.


Ett annat problem med den nya routern är att den saknar uttag för bredbandstelefoni.
Många har valt att inte längre använda sig av sitt 0498-nummer via fiber men för de som vill ha kvar sin gamla 0498-nummer finns det lite olika lösningar som går runt problemet att inkoppling inte kan ske i den nya routern.
Lösningen/lösningarna kommer att presenteras framöver när de föreningar som installerar ny utrustning före oss kommit en bit.

När det gäller månadskostnaden för det nya avtalet har styrelsen ännu inte tagit något beslut.
Men kommer inte att bli högre än i dag.

Version: 20221213

Stenkumla Fiber har nu tecknat ett nytt avtal med Telia som tjänsteleverantör till vårt fibernät.
Avtalet innebär en del förbättringar och vi räknar med att även kunna sänka månadskostnaden något.

18 föreningar har samarbetat för att få fram avtalet. Tyngden i antalet anslutningar och ett gott arbete av förhandlingsgruppen har lett fram till ett i vårt tycke mycket förmånligt avtal.
Bredband 1000/1000 Mbit/s, TV paket lagom, tvillingabonnemang och bredbandstelefoni finns med.
Det kommer också finnas möjlighet att abonnera på olika kombinationer av tjänster liksom att välja ”öppen fiber”
Månadsavgiften kommer troligen att kunna justeras neråt.
Utbyte av medieomvandlare, router och TV-box kommer preliminärt att göras under första halvåret 2023.
De olika abonnemangstyperna med respektive månadskostnad kommer att presenteras mer utförligt under hösten 2022

Stort tack till alla som deltagit i avtalsarbetet.

Version: 20220620

Välkommen till Stenkumla fibers hemsida. Här samlar vi alla nyheter och den information som du som föreningsmedlem behöver veta om föreningen och vårt fibernät.

Extra information