Stenkumla Fiber har nu tecknat ett nytt avtal med Telia som tjänsteleverantör till vårt fibernät.
Avtalet innebär en del förbättringar och vi räknar med att även kunna sänka månadskostnaden något.

18 föreningar har samarbetat för att få fram avtalet. Tyngden i antalet anslutningar och ett gott arbete av förhandlingsgruppen har lett fram till ett i vårt tycke mycket förmånligt avtal.
Bredband 1000/1000 Mbit/s, TV paket lagom, tvillingabonnemang och bredbandstelefoni finns med.
Det kommer också finnas möjlighet att abonnera på olika kombinationer av tjänster liksom att välja ”öppen fiber”
Månadsavgiften kommer troligen att kunna justeras neråt.
Utbyte av medieomvandlare, router och TV-box kommer preliminärt att göras under första halvåret 2023.
De olika abonnemangstyperna med respektive månadskostnad kommer att presenteras mer utförligt under hösten 2022

Stort tack till alla som deltagit i avtalsarbetet.

Version: 20220620

Föreningen tecknade 2013 ett 10-årigt avtal med Telia.
Avtalet är ett kollektivavtal där vi betalar ett fast pris till Telia per ansluten medlem.
Medlemmarna kan därmed inte välja leverantör (sk. Open fiber), man kan dock uppgradera utbud och hastighet mot extra kostnad.


Vid i slutet av 2023 har vi möjlighet att välja en annan leverantör eller omförhandla med Telia.
Eftersom flera föreningar på Gotland har avtal som går ut ungefär samtidigt har kontakter tagits och möten hållits. En gemensam enkät har tagits fram för att stämma av med medlemmarna om vad de tycker är viktigt att ha som krav i ett avtal.

Stenkumla Fiber har under augusti gått ut mail med uppmaning att besvara enkäten.
En sammanställning av svaren kommer att presenteras under september.


 • Tidplanen för olika aktiviteter inför ”Avtal 2023”
  Aug 2021 enkät t.o.m. W36
  Sep 2021 samanställning och publicering av svar från enkäten.
  >>>> Sammanställning: Svar på enkät inför nytt avtal
  • I början på 2022 utvärderar styrelsen alternativ och sammanställer underlag för ett inriktningsbeslut på årsmötet i april 2022.
    Ev. ger stämman styrelsen mandat att ingå avtal med föreslagen leverantör.
  >>>> 20220426 Årsstämman gav styrelsen mandat att gå vidare med förhandlingar och besluta/ingå nytt avtal.
 • Förhandlingar med Telia tillsammans med flera föreningar.
  >>>> 20220616 Nytt avtal tecknat
  Se: Nytt avtal med Telia som tjänsteleverantör

Version: 20220620

Välkommen till Stenkumla fibers hemsida. Här samlar vi alla nyheter och den information som du som föreningsmedlem behöver veta om föreningen och vårt fibernät.

Föreningen uppfyller kraven i den nya dataskyddsförordningen (GDPR General Data Protection Regulation) som gäller från den 25 maj 2018.
Det innebär att vi bara samlar in och lagrar de personuppgifter som behövs för vår verksamhet.

Vi använder inte personuppgifterna till något annat än vår kärnverksamhet och vi delar inga personuppgifter med andra än de tjänsteleverantörer som vi använder för vår verksamhet.

Personuppgifter som inte behövs för verksamheten tas bort.

Vid utskick av massmail så adresseras medlemmarna med hemlig kopia för att värna epostadresserna mot spridning och spam.

Vid frågor kontakta oss via mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
eller
Ordförande Jan Molinder Tel: 0498-262187

Version: 20180525

Extra information