Stenkumla Fiber har nu tecknat ett nytt avtal med Telia som tjänsteleverantör till vårt fibernät.
Avtalet innebär en del förbättringar och vi räknar med att även kunna sänka månadskostnaden något.

18 föreningar har samarbetat för att få fram avtalet. Tyngden i antalet anslutningar och ett gott arbete av förhandlingsgruppen har lett fram till ett i vårt tycke mycket förmånligt avtal.
Bredband 1000/1000 Mbit/s, TV paket lagom, tvillingabonnemang och bredbandstelefoni finns med.
Det kommer också finnas möjlighet att abonnera på olika kombinationer av tjänster liksom att välja ”öppen fiber”
Månadsavgiften kommer troligen att kunna justeras neråt.
Utbyte av medieomvandlare, router och TV-box kommer preliminärt att göras under första halvåret 2023.
De olika abonnemangstyperna med respektive månadskostnad kommer att presenteras mer utförligt under hösten 2022

Stort tack till alla som deltagit i avtalsarbetet.

Version: 20220620

Extra information