Intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet i Stenkumla (sk Efterhandsanslutning) 

Grundprincip för kostnaden enligt §3 i anslutningsavtalet är 8000:- plus faktiska kostnader för grävning, fiberdragning, inkoppling och anslutningsavgifter (kostnadsspann 16.000 - 35.000 :-) 

- Ta del av avtalsinnehållet, se länk nedan 

- Kontakta föreningen med intresseanmälan för erhålla en kostnadsuppskattning för din fastighet.
Kontaktuppgifter

 - Efter mottagen kostnadsuppskattning:
Skriv ut och under avtalet Efterhandsanslutning och Medlemsansökan, (se länkar nedan) och posta till Stenkumla Fiber
Adressuppgifter

 - Därefter ombesörjer föreningen att fiber blir indraget till din fastighet, och löpande kontakter hålls.
OBS
Anslutning av fastigheter sker genom uppsamling av lämpligt antal för att hålla administrationen och kostnaderna för alla åtgärder så låga som möjligt.

Medlemsansökan för underskrift:
Medlemsansökan

Avtal för underskrift:
Avtal för efterhandsanslutning

Broschyr från Telia (OBS Stor fil 8MB)

Rev. 20231020

Skall du gräva inom föreningens område genomför alltid anmälan av ditt projekt enligt nedan. 

Vi administrerar våra ledningsanvisningar via:
www.ledningskollen.se 

Här kan du se filmer om Ledningskollen:
https://www.ledningskollen.se/Support/Instruktionsfilmer/Sa-har-begar-du-ledningsanvisning
Klicka på länken för mer information om Ledningskollen.se

Klicka på länken och fyll i din förfrågan på ledningskollen!
www.ledningskollen.se

Anmäl i god tid!

Visning på plats sker om tidigast 5 dagar efter mottaget ärende i Ledningskollen.

Ledningsanvisning innebär att förekomst av Stenkumla Fibers ledningar i mark markeras på plats av oss genom spraymålning och/eller utplacering av märkpinnar.

Vad kostar det?
Ledningsanvisning är kostnadsfri.

Giltighetstid är 1 månad för genomförd ledningsanvisning.

Tänk på att Fastighetsägaren är ersättningsskyldig gentemot ledningsägaren för skada på ledningsägarens ledningar eller tillbehör till ledningar som fastighetsägaren orsakat genom uppsåt.
T.ex. genom att inte beställa Ledningsanvisning och följa upplysningar, skriftlig eller muntlig, som Stenkumla Fiber lämnat.

Vid övriga frågor gällande Stenkumla Fibers ledningar kontakta oss via e-post:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Rev. 20170428

Inkopplingen av fiberanslutningen är uppdelad i två steg

Steg1
Utförs när markslang finns framme vid husvägg.
Anslutningsboxen med tillbehör som tillhandahålles av områdesansvarig monteras enligt nedanstående anvisning.

Vägledning fastighetsanslutning Steg1

Steg2
Utförs när fiber blåsning o svetsning är klart och Smartboxen med tillbehör är utkvitterade.
Blir förmodligen under hösten 2013.

Rev. 20130506

Fel på "Fibernätet i Stenkumla" delas upp två huvudkategorier:

  • Fibernätet (ljus i fibern) fram TILL mediaomvandlaren ansvarar Föreningen för.
    BRS Network anlitas för ev. åtgärder.
  • Tjänster i nätet, så som Bredband, TV o telefoni ansvarar Telia för.
    Även medaiomvandlaren, Smartboxen och TV-boxar.

Vid eventuella problem skall följande felsökning utföras.

Kontrollera att lamporna Power, FX och Link till vänster på medieomvandlaren lyser/blinkar
Mediaomvandlare OK 001

Indikerar att det finns ljus i fiber och felet ligger därmed inte i nätet.
OM inte kontakta föreningens felanmälan, se nedan.

 

Lyser lampan på Smartboxen grön eller violett är det troligen ok även dit

Smartbox OK 001
Lyser den röd så prova med att bryta strömmen genom den svarta knappen på baksidan.
Vänta minst 30 sek innan den trycks in igen. Sedan behöver Smartboxen någon minut på sig för att start upp helt. Skulle lampan fortfarande lysa rött så kontakta Telia

Om du inte från dator når Internet trots att Smartboxen indikerar "grön", prova då alltid först med att ansluta datorn direkt till någon av de fyra gula utgångarna på Smartboxen med en nätverkskabel.

Fattas TV-kanaler så kontakta Telia

 

Felanmälan Stenkumla Fiber (fel på fibernätet):
email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: Endast akutärenden: Patrick Fredsvinge (Putte) Tel: 0702-795934

Felanmälan Telia (fel på boxar o tjänster):
Support: 020-20 20 70  vardagar 09-14 eller 90 200 
Uppge att ni är ansluten via "byanät", Kollektiv kombination
Har gärna Kundnummer från "VÄRDEHANDLING - Telia Bredband" tillgängligt (typ B00.......)

Telia kräver nu identifiering vid felanmälan.
Detta måste ske via BankID/Mobilt BankID eller genom en personlig kod.
Om man inte har BankID/Mobilt BankID eller att den dator som man normalt använder BankID från inte kan kopplas upp, kan det vara bra att förbyggande syfte beställa den personliga koden. Då kan man via telefon identifieras sig när man upplever problem.

Koden beställer man här:
https://casey-ext.han.telia.se/2116
Uppge det personnummer som är kopplat till abonnemanget.
Framgår att t.ex. av fakturan för bredbandstelefoni

Om ni får hjälp med att åtgärda ev. fel från Telia så är föreningen intresserad att få information om detta.
Föreningen kan därmed få en överblick över vilka fel som uppstår och hur frekvent det är.
Vetskapen om en återkommande feltyp kan utgöra grund för föreningen att att agera mot Telia.
Så meddela gärna via email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Rev 20220621

Överlåtelse vid fastighetsförsäljning:

 

- Tidigare ägaren kontaktar Telia och säger upp eller flyttar med sina tjänster till nya bostaden
- Gateway samt 2 st digitalboxar lämnas kvar till den nye ägaren.
- Nya ägaren kontaktar Telia (kundtjänst eller butik) och startar de kollektiva tjänsterna samt eventuella tilläggstjänster som önskas.
- Nya ägaren skriver under nedanstående avtal och lämnar till föreningen.

Avtal för underskrift:
Medlemsansökan vid fastighetsöverlåtelse

Ansökan lämnas till någon i styrelsen eller skickas per post till:
Stenkumla Fiber
c/o Jan Molinder
Stenkumla Östergårde 215
621 95 VISBY

För kontakt per epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Rev. 20210429

Extra information