KALLELSE

till

Årsstämma för Stenkumla

Fiber Ekonomisk förening

i Stenkumla bygdegård

Onsdagen den 17 april 2024 kl 19.00

 

VÄLKOMNA

 

Styrelsen

Klicka här för komplett kallelse.

Klicka här för dagordning.

 

Extra information