Startsida - Stenkumla Fiber

Fler kanaler o programbibliotek !

Positiva förändringar/förbättringar som sker i Telia Digital-TV under de två sista veckorna i Mars 2014:

TV4 Film läggs till i kollektiv Lagom, så numera finns det inga skillnader mellan kollektivt Lagom-paket och individuellt Lagom-paket.

· 9st programbibliotek läggs till i Lagom-paketet: TV3, TV4, TV6, Sjuan, TV8, TV10, TV4 Film, TV12, Viasat 14.

· Lagom-paketet innehåller efter förändringarna 22 kanaler och 11 programbibliotek.

TV4 Sport namnändras till TV12 därav referensen till det programbiblioteket ovan!

Klicka här för mer information om det totala kanalutbudet.

Extra information