Nedan beskrivs kortfattat vad som har utförts under veckan o vad som är på gång cirka två veckor framåt.
Planeringen ändras kontinuerligt och kan aldrig tas för definitiv.
Dagbok Plan gravning klicka 20130812

Klicka här för större bild

20131202